سکوت آسمان

روح را صحبت نا جنس عذابیست الـــــــــــــــــــــــیم ... !!!

خاموشی

به من آموختن که خوب ببینم

وامروز بستن چشم به حقایق

گشته عادتم !

به من آموختن که خوب بشنوم

و امروز روزی خور دروازه ی گوشم !

به من آموختن که خوب بیندیشم

وسپس سخن بگویم ،

در حالیکه امروز ؛

میخواهند : ندیده ؛ نشنیده و نامعقول

در این بهار حقیقت ...

برای دل خوشی همان آموزگاران ،

چیزی را بگویم که حتی نوشتنش را هم نمیدانم !

آخر تا امروز

به من باورهای خود را تزریق کرده اند ،

بی آنکه بدانند من ؛

به پنی سیلین حساسیت دارم .

و امروز همه ی آموزگارانم

پشت بی احساسی شیشه ی کمای مغزم

برای احیای دلم

تند تند تسبیح میگردانند ؛

و ورد لبشان شده ،

ذکر از حفظ کرده ی جشن تکلیفشان ؛

به امید فردا ...

به امید شفا ...

به امید رهائی من ؛ از خاموشی ... !

نوشته شده در یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ توسط ستاره مسرور نظرات () |


Design By : Night Skin