سکوت آسمان

روح را صحبت نا جنس عذابیست الـــــــــــــــــــــــیم ... !!!

الهی ، در راهم و همراهِ درد و آهم ؛

آهم ده و راهم ده !!!

 

 این جا هوا سرد نیست ؛

 اما آنقدر سرمای فراقت در گوشم زوزه می کند

که صدای آشنای تو را نمی یابم .

 گرمی نگاهت راه را روشن می کند

و تهی دستیم پایم را سست .

و سرما همچنان صورتم نوازش می کند !

تنهاییم را خاموش نگاه می دارم ،

که همراهیت مرا به تلاطم اندازد .

صدا کم میشود و انگار که دیگر هیچ نمی شنوم

 جز نم نمِ دلم را .

نور را می بینم و  هنوز راه را می پویم ...

دلم به پای قدم های خسته ام میبارد

و شُکر که این بارش،سستی و رخوت را از من می زُداید.

آسمان سرخ کبود است ...

 گویی هوس عشق بازی دارد ... 

انگار که می داند زمین تشنه ی لطافت اوست .

آسمان هم خشک سالی دلم را چشیده ؛

و هوس دریایی شدنم را نوشیده است ! 

‌خوبست نمی شنوم !!!

آری ... شاید که خوب ، این است !!! 

آخر شنیده ام که گاهی

بزرگترین طوفان هاو لرزش ها برای آمدن سکوت را

پیشکش می کنند

 و چه نیکو لرزیدن ، تپیدن ، جوشیدن ، خروشیدنِ نرم

نرم در سکوتِ محضِ سرمایِ فراق !!!

من سردم هست ...

خسته ام ...

می ترسم ...

 سرد از نبودِ تو

خسته از حرکتِ بی تو

و ترس از زندگیِ بی تو

آتش می طلبم آتشی

به برافروختگیِ آن درخت در دل سیاه شب !

 آتش می جویم ودر پی شعله پراکنیم !

 نمی خواهم خاموش بمانم ؛

 دلم زندگی و حرارت می سُراید

و پی در پی نجوا می کند بنده شدن را ...

 

و می نالد ازین آفتابِ تندِ دشتِ غفلت !

 نباید خاموش شوم ؛ باید شعله ور شوم .

باید شعله عشقت را به دامنم اندازی .

باید بسوزم . 

باید بسوزد ؛ تمام سیاه کاری های عمرم .

باید آن گونه اوج گیرم که ذوب شوم .

نه ... !

 باید آب شوم که آب است سرچشمه ی حیات !!!

گویند ستاره که میسوزد می شود شهاب ؛

اما کسی جز تو ؛ نداند از آب شدنِ این ستاره ؛

 از جاری شدنِ این دل ؛چه چیز حاصل می گردد .

اِله من ! ای منشور ثانیه های عاشقیم !

دریاب بنده ی ضعیف و خسته

و هزار بار مشتاقِ خویش را .

سفره را تو گسترده ای ...

آبرو را تو عنایت کرده ای ...

پس روزی را خود از سرِ کرمت ، بی دریغ مرحمت فرما ...

و قفل بزن دل این مهمانِ سر افکنده را

به قافله ی مخلصین و مقربین مسیر بندگیت ... 

 

سلام به مهمان های خوب خدا

در ماه خوب خدا هر روز به روزم .

وعده من با تو ساعت ١١ هر شب .

 

نوشته شده در سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ توسط ستاره مسرور نظرات () |


Design By : Night Skin