سر نوشت ...

با عشق بخوان

نگارنده ی سرنوشت من و تو جز به خیر ننوشته است ،

آنچه گاه بد مینماید ...

خواندن من وتوست .

این روز ها عجیب نگرانم میکنی !

انگار که اصلا خواندن نمیدانی .

به خاطر دلمان هم که شده ، دوباره بخوان ،

و این بار با عشق ...

/ 1 نظر / 18 بازدید
صادق

فرشتگان روزی از خدا پرسیدند : بار خدایا تو که بشر را اینقدر دوست داری غم را دیگر چرا آفریدی؟ خداوند گفت : غم را بخاطر خودم آفریدم چون این مخلوق من که خوب می شناسمش تا غمگین نباشد به یاد خالق نمی افتد.